Aktuális :: Beiratkozás

2021.március.31.
Beiratkozás
Általános iskolai beíratás a 2021/2022-es tanévre.

Tisztelt Szülők!

Iskolánk első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratására

2021. április 15-én (csütörtökön) és 16-án (pénteken) kerül sor.

 

Jelentkezési lap a 2021/2022-es tanévre első osztályosok részére - letölthető itt

 

A beiratkozás történhet:

személyes jelenléttel a járványügyi szabályok szigorú betartásával előzetesen egyeztetett időpont alapján, melyet az alábbi elérhetőségek egyikén tehetnek meg:

-        telefon: 99/540-040

-        e-mail: titkarsag@altisk-hegyko.edu.hu

elektronikus úton, a KRÉTA felületen.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

•a gyermek és szülő(k)/gondviselő(k) lakcímkártyái

•a gyermek és szülő(k)/gondviselő(k) személyazonosító igazolványai

•óvodai szakvélemény iskolaérettségről

•gyermek nevére kiállított TAJ kártya

•gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat

•szakértői vélemény (amennyiben releváns)

Nyilatkozatok: (honlapról letölthető vagy személyesen az iskolában átvehető)

•nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

•nyilatkozat életvitel szerinti lakcímről

•nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatás választásáról

•jelentkezési lap

 

Bármilyen kérdésükkel forduljanak hozzánk bizalommal a 99/540-040-es telefonszámon vagy a titkarsag@altisk-hegyko.edu.hu e-mail címen. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

Kérjük, figyeljék honlapunkat és közösségi oldalunkat a további információk miatt.

 

Hegykő, 2021. március 30.

 

Bencsik Csilla, iskolatitkár

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

  1. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

Ez a következőképpen alakul iskolánkban: előzetes időpont egyeztetés alapján a következő elérhetőségeken:

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az iskola honlapjáról a lenti linkekre kattintva letölthetők, vagy személyesen az iskolában előre egyeztetett időpont alapján átvehetők.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Soproni Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Hegykő, 2021. március 31.

 

Bencsik Csilla

iskoatitkár

 

Nyomtatványok:

Törvényes képviselő nyiltakozata

Életvitelszerű lakcím nyilatkozat

Hit- és erkölcstan nyilatkozat

Nyiltakozat fénykép- és videófelvételről

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.


A gyermek tankötelessé válikabban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolábalépéshez szükséges szintet.


A gyermek felvételéről az intézményvezetődönt.Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül a döntéshozó intézményhez benyújtva a szülő eljárást indíthat.


 A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskolájátaz alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet 

 

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások időpontja:


2021. április 1516. (csütörtök péntek) 

 

A 2020/2021. tanév rendjérőlszóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletben meghatározott beiratkozási időpontotfigyelemmel az országos járványügyi helyzetre az emberi erőforrások miniszterének a 19/2021. (III. 10.) határozata (továbbiakban Határozat) helyben hagyja. 

 

Az emberi erőforrások miniszterének Határozata alapján, a 2020/2021-es tanév általános iskolai beiratkozásaa fenti időpontban történhet

  •  személyes jelenléttel az érintett köznevelési intézményben,vagy
  •  elektronikus úton. Ebben az esetben a dokumentumokat atanév kezdetekor kellszemélyesen bemutatni.

 

Sopron, 2021. március 12.

 

Marek János

 s.k. 

tankerületi igazgató 

Soproni Tankerületizpon


Előzetes

tovább

Kapcsolat

Cím

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.

E-mail cím

titkarsag@altisk-hegyko.edu.hu

Telefon

+36-99-/540-040

tovább

© 2011 | Fertő-táj Általános Iskola | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum

Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás