Nyelvoktatás

Aki nem beszél idegen nyelveket, nem ismeri a saját nyelvét sem.”

 


NÉMET NYELVOKTATÁS

Tanulóink 4. osztálytól kezdve ismerkedhetnek a idegen nyelvvel, először heti 3 órában. Az idegen nyelvtudás fontosságát figyelembe véve nagy hangsúlyt fektetünk a szókincs bővítésére és a kommunikációra. A csoportbontás lehetővé teszi az egyéni képességek figyelembe vételét és a beszédkészség fejlesztését. Mindennapi helyzetekre felkészítve, gyakorlati ismeretekkel ruházzuk fel tanulóinkat. Természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül a nyelvtani ismeretek fontosságát sem, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a helyes beszédhez.

 

Mind a négy alapkészség (írás-olvasás, beszédkészség, beszédértés) elsajátítására egyaránt figyelmet fordítunk.

 

A középiskolában sikeresen leérettségizett és középfokú nyelvvizsgát tett tanulóink sora bizonyítja, hogy megfelelő alapismeretekkel bocsátottuk útnak őket.

 

Ismerve a taneszközök fontosságát, e szempontok vezérelnek bennünket a tankönyvválasztásnál. Igyekszünk korszerű, könnyen áttekinthető és érthető tankkönyvekkel dolgozni:

 

ANGOL NYELVOKTATÁS

A tanulók német és angol nyelvet tanulhatnak. A kötelező - fő választott nyelv mellett szakkör keretein belül lehetőségük nyílik a második idegen nyelv párhuzamos tanulására is. A vállalt szakköri foglalkozások heti két órában biztosítják számukra a második idegen nyelv elsajátításának lehetőségét.

A kezdeti szakaszban a nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése és az idegen nyelvek megszerettetése a fő feladatunk. Céljaink elérésében nagy szerepe van a nyelvórákon alkalmazott változatos játékoknak, mondókáknak, daloknak és rövid történeteknek. Összességében kitűzött célunk az alapvető szókincs és biztos nyelvtani ismeretek átadása, megtámogatva diákjaink későbbi középiskolai tanulmányait.

Az angol órákon a kis létszámú csoportok nagy mértékben hozzájárulnak a nyelvtanulás sikerességéhez. A nyelvórákon oldott hangulatban, elfogadó légkört teremtve, az élményalapú tanulást előtérbe helyezve, izgalmas témaköröket érintve tehetnek a tanulók hétről-hétre újabb és újabb ismeretekre szert.

Előzetes

tovább

Kapcsolat

Cím

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.

E-mail cím

titkarsag@altisk-hegyko.edu.hu

Telefon

+36-99-/540-040

tovább

© 2011 | Fertő-táj Általános Iskola | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum

Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás