Bemutatkozás

1. Az iskola tágabb környezete

Településünk a Fertő nádasokkal övezett partja felett emelkedő dombvonulat oldalán és tetején helyezkedik el, Soprontól 20, Fertődtől 10 km-re. Területe 26,83 km2, lakosainak száma 1410 fő.

Hegykő Ausztria felé három határátkelőhöz is közel fekszik; a Sopron-Fertőd Kistérséghez tartozik; a Fertő-Hanság Nemzeti Park részét képezi külterületének északi oldala. Az UNESCO 2001-ben a Fertő tó környékét világörökségi területté nyilvánította (Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj).

Községünkben posta, óvoda, takarékszövetkezet is működik.

A falutörténethez hozzátartozik, hogy a 18. században az erősebb mezőgazdálkodás visszavetette a halászatot, és a falu földművelő jelleget kapott. A mai napig termelik a messze földön híres zellert és más zöldséget.

1971-ben megnyílt a termálfürdő (SÁ-RA Termál Kemping és Panzió. www.saratermal.hu), amelynek köszönhetően Hegykő üdülőfaluvá vált. Községünk lakói helyben, az idegenforgalomban, vállalkozásokban, a Mezőgazdasági Rt.-ben találnak munkát, de sokan dolgoznak a közeli városokban, illetve Ausztriában is.

Falunkban dinamikusan fejlődnek a kereskedelmi és a vendéglátó-ipari szolgáltatások, csatlakoztunk a Fertő menti kerékpárút – hálózathoz, mely szintén sok bel- és külföldi turistát vonz.

Látnivalók:

 • Szt. Mihály- templom (római katolikus, épült 1904-ben)
 • Szögesdrót – emlékhely (a régi határsáv területén)
 • Hősi kert (a megemlékezéseink színhelye)

 

2. Rövid iskolatörténet

Iskolánk elődjeként a hatosztályos elemi népiskolát tekinthetjük, melyet az 1868-ban jogerőre emelt tankötelezettségi törvény értelmében alapítottak. Kezdetben a hat osztály tanítását egy tanító látta el. Az intézmény, mint római katolikus egyházi iskola kezdte meg működését, és egyházi irányítás alatt maradt 1948-ig, az államosításig.

A hivatalos alapító okirat szerint iskolánkhoz először 1904-ben neveztek ki igazgatót, aki egyben a plébános is volt. Ekkor építették az 1903-ban lebontott régi templom helyére az egy emeletes, három tantermes, a kántortanítói lakást is magában foglaló iskolaépületet.

1904-től a 2. világháború végéig három tanerős volt az intézmény, három tanulócsoporttal, ún.”részben osztott” népiskolaként működött, egy tanteremben 50-60 tanulóval.

1920-ban kapta meg az igazgatói kinevezést Bolla Géza – községünk posztumusz díszpolgára –, aki 1925-ben megalapította a később országosan ismert, többszörösen kitüntetett hegykői vegyeskart.

A beíratott tanulók száma az 1943/44-es tanévben 215 fő volt, így nagy lett a zsúfoltság. 1946 szeptemberében hozzáfogtak a 8 osztályos általános iskola megszervezéséhez. Az államosítás után, 1948-tól pár évig dolgozók általános iskolája is működött az intézményben. Ekkor már hat nevelő tanított, köztük id. Eperjes Károly is, aki később az 1956-os forradalmi bizottság elnöke volt Hegykőn. Az 1949/50-es tanévtől folyamatosan bővítették az iskolát, több különálló épületben folyt az oktatás. 1954-től már a teljesen osztott általános iskola 8 tanulócsoportja 7 tanteremben tanult, az 1. és 2. osztályosok egymást váltva, délelőtt és délután.

Az 1961/62-es tanévben a tovább növekedett létszám miatt (297 fő) szükségessé vált egy új iskola építése. A felső tagozat az új, négy tantermes épületbe költözött, az alsó maradt a régi iskolában. 1977-ben a Községi Tanács úgy döntött, hogy a régi iskolaépületet nem újíttatja fel, hanem az ún. Levente Otthont alakítják át oly módon, hogy egy épületben tanulhasson az intézmény összes tanulója.

Az 1978/79-es tanévtől Hidegség és Fertőhomok valamennyi iskoláskorú gyermeke is a felújított, kibővített hegykői iskolába járt. A hegykői iskola körzeti iskolává fejlődött. A teljes „körzetesítés” után ebben a tanévben 219 a tanulók létszáma. 15 nevelő látta el az oktatásukat, 8 évfolyamon, 8 osztállyal, napközis és tanulószobás csoportokkal.

A régi grófi kastély épülete ad ma is helyet a község konyhájának (menza), mely az iskolások és az óvodások étkeztetését is ellátja. Az önkormányzatunk által fenntartott intézmény a felnőttek ebédeltetését is vállalja.

A napközi konyha szomszédos épülete a 20x40 m2-es, öltözőkkel, szertárhelyiségekkel, edzőteremmel, mosdókkal felszerelt szabványos tornacsarnokunk. A Hegykő, Fertőhomok, Hidegség községek által közösen építtetett létesítmény igény szerint nemcsak az iskolás és óvodás gyerekek, hanem minden korosztály igényeit kiszolgálja a tanítási időn kívül is, így felnőtt edzések, sportkupák, barátságos mérkőzések helyszíne is folyamatosan.

A tornacsarnokot 1991-ben adták át hivatalosan, és a 2006/2007-es tanévben újíttatta fel a hegykői Önkormányzat. Azóta 2009-ben a lelátókat is kibővítették.

1997-ben ünnepélyes keretek között az iskola gyermekkórusa felvette az intézmény egykori igazgató-karnagyának, Bolla Gézának a nevét.

2006-ban Hegykő Község Önkormányzata emléktáblát helyezett el az iskola falára id. Eperjes Károly, pedagógus kolléga tiszteletére, az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.

Az országunk határain túl is elismert egykori diákjaink: A bányaművelésben újat alkotó Állami- és Kossuth-díjas Dr. Zambó János; a kohómérnök Kossuth-díjas Zambó Pál; a meddőhányót hasznosító Kossuth-díjas Dr. Kulcsár Gyula és napjaink híres Kossuth- és Jászai-díjas színművésze, Eperjes Károly.

Iskolánk története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő-oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, az itt lakó és az ide beköltöző családok, gyermekek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

 

3. Iskolánk ma

A XXI. századra már jól felszerelt tantermekben, felújított épületben folytatódhatott a tanítás.

Mit jelentett ez?

 • Az iskola épületének tetszetős bevakolását, modern hőszigetelését.
 • Referenciaértékű fűtéstechnikát (2008).
 • Új nyílászárókat.
 • Korszerű, higiénikus, szabványos vizesblokkot WC helyiséggel, a mozgáskorlátozottaknak is.
 • Csoportszoba (ún. fejlesztőszoba) kialakítását, melyet a „nebulókuckó” névre kereszteltünk (2007).
 • Újonnan kialakított orvosi szobát, mely 2009-ben kapta meg a működési engedélyét.
 • Felújított EU-szabványos udvari játszóteret, formatervezett szabadtéri padokkal, udvari pavilonnal.
 • Korszerű könyvtár- és informatikatermet, melyet folyamatosan bővítünk, fejlesztünk új gépekkel és új bútorzattal.
 • Az összes világítótest korszerűsítését (2010).

 

Intézményünk Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskola.

Az új utcák kialakításával nőtt a lakosság száma is. Az iskola tanulói létszáma is évről-évre nő. Átlagosan170-190 fő körüli, a férőhelyek kihasználtsága kb. 85%-os.

Az egész Fertő-part felé nyitottak vagyunk, a beiskolázási körzetünkön kívüli gyerekeket is szeretettel várjuk Jelenleg is járnak hozzánk Balfról, Sarródról, Fertődről, Fertőszéplakról, Fertőbozról, Vitnyédről, Sopronból, Fertőendrédről.

Nemzetiségi tanítványunk nincs.

A Fertő-parton élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért a nevelő és az oktatási munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését.

 

4. Személyi feltételek

16 pedagógus dolgozik az intézményünkben, akik főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkeznek, és fogékonyak, nyitottak a korszerű pedagógiai módszerek iránt. Munkavégzésükre jellemző az igényes, színvonalas, tartalmas munka.

Szakos ellátottságunk a törvénynek megfelelő: 100%-os

Az intézmény irányítását az igazgató végzi. Az iskolavezetés az SZMSZ-ben rögzített módon működik, és ennek megfelelően működteti az intézményt. Tanulólétszámunk évfolyamonként változó, 24 fő körüli. Iskolánkban az oktató-nevelő munka 8 évfolyamon, 8 osztállyal, 3 napközis csoporttal és 1 tanulószobai csoporttal folyik. Minden osztálynak saját tanterme van, s ez otthonos légkör kialakítására ad lehetőséget.

Az elmúlt évek statisztikai adatai szerint tanulóink több mint 75%-a választja a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai továbbtanulást, és jól megállják helyüket a választott középiskolában. Mivel az oktatáspolitika a középfokú végzettség kiterjesztését preferálja, ezt a tényt iskolánk pedagógiai munkájának meghatározásánál is figyelembe vesszük.

Intézményünkben a nevelők munkáját egy fő iskolatitkár, egy gondnok és három fő takarító személyzet segíti.

Felvállaltuk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését is. A gyerekek fejlődési üteme eltérő, de önmagához képest mindegyik növendékünk jól halad a saját tantervének megfelelően.

Napközis csoportunk jelenleg 67 fővel, tanulószobás csoportunk 17 fővel működik. Olyan nagy a létszám, hogy a tanulóidő alatt csoportbontást alkalmazunk. Ily módon három napközis nevelő és egy fő tanulószobás látja el ezt a feladatot. Kiváló munkájukat dicséri, hogy a szülők és a gyerekek körében is népszerűek és kedveltek a foglalkozások. A „napközi” szó a hegykői iskolában nem csak gyerekmegőrzést jelent, hanem szeretetteljes légkört, a szülői ház, az otthon egy-két órás pótlását is.

 

5. Mit kínál még a gyerekeknek az iskolánk?

 • Az informatikateremben korszerű, folyamatosan lecserélt gépeken dolgozhatnak.
 • Szerkeszthetik a KAVICS CÍMŰ iskolaújságunkat szakköri kereteken belül.
 • Kölcsönözhetnek az önálló, újonnan bebútorozott iskolai könyvtárunkból.
 • Fúrhatnak, faraghatnak a tanműhelyünkben.
 • Megtanulhatnak főzni a tankonyhában.
 • A gyakorlókertünkben növényeket gondozhatnak.
 • Hallgathatják és szerkeszthetik az iskolarádió műsorát.

 

Ünnepélyeink, hagyományaink:

 • Márton-napi felvonulás
 • Adventváró délután
 • Mikulás
 • Karácsonyi kirakodóvásár
 • Karácsonyi ünnepély
 • Farsangi bál diákoknak
 • Jelmezbál a szülői munkaközösség szervezésében
 • Gyereknap
 • Részvétel a Fertő-part Világörökség napján
 • Ballagás

 

6. Sportélet

Az egészségmegőrzés egyik lehetséges összetevője a rendszeres testmozgás. Iskolánkban lehetőséget biztosítunk a mindennapos testnevelésre. Az órarend szerinti testnevelési órákon kívül a délutáni kézilabdaedzéseken a teremfociedzéseken, valamint a napközis csoportok foglalkozásain is terv a friss levegőn való tartózkodás és játék.

A 20x40 m2-es tornacsarnokunkat 3 éve újíttatta fel akkori fenntartónk, mely hagyományosan magas színvonalú edzések, versenyek, sportkupák, mérkőzések népszerű helyszíne.

 

Sportágak:

 • kézilabda
 • karate
 • akrobatikus rock and roll
 • labdarúgás

 

A tanév során az első és a második osztályosoknak szervezünk úszásoktatást a SÁ–RA Termálfürdőben, az ún. „vízipók”-program keretében testnevelésórák alatt.

 

7. Helyi szervezésű versenyek:

 • A „legjobb ügyeletes” - díj (diákok számára)
 • A „legszebb külalak” - díj
 • „Kazinczy” szépkiejtési verseny
 • „TUD6NÁD” matematika szaktárgyi verseny
 • Házi helyesírási verseny

 

8. Emelt szintű matematika

Az iskolai tehetséggondozás fontos területe az emelt szintű matematika oktatása. 2001-től a negyedik osztály végén választhatnak tanítványaink: „normál” vagy emelt szintű” csoportban folytatják-e matematikai tanulmányaikat. Az emelt szintű oktatás magasabb óraszámot és bővebb tananyagot jelent, jobban felkészít a középiskolai (gimnáziumi) továbbtanulásra.

Ennek is köszönhető, hogy tanítványaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az országos kompetenciaméréseken.

 

9. Szakkörök, választható tárgyak, programok

 • Bevezettük a német nyelv mellett az angol nyelv oktatását.
 • A „Maskara” diákszínpadunkkal minden évben benevezünk az országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválra.
 • A Bolla Géza gyermekkórusunkat ország-világ megismerhette már: többször szerepeltünk hazai és nemzetközi kórusversenyeken is. A cserekapcsolatunk a székelyföldi Gyermekfilharmóniával hosszú évek óta működik.
 • Évek óta a mindenkori hatodikosok vesznek részt az „erdei iskola” programon, ahol az erdő, a mező és a vízpart élővilágával ismerkednek meg a gyerekek.
 • Lehetőséget biztosítunk a színházlátogatásra is. A soproni Petőfi Színház rendszeres látogatói vagyunk a gyermek, illetve az ifjúsági bérleteinkkel.
 • A természetjáró szakkörünk is egyre népszerűbb. A gyerekeink is büszkék a Fertő-partra, hiszen a Világörökség része vagyunk.
 • Rajzszakkörünk tagjai díszítik a zsibongónkat, és a meghirdetett rajzpályázatokra szorgalmasan beneveznek. Egy-egy díjazott mű kiállításon is szerepel.
 • A diákönkormányzat évente kétszer tart papírgyűjtési akciót az iskola javára. Szorgalmi idő alatt akadályversenyeket, kirándulásokat szervez.
 • A múzeumpedagógiai foglalkozásokat az éves munkatervnek megfelelően szervezzük meg Sopronba és a fertőszéplaki tájházakba.

10. Diákönkormányzat

A diákönkormányzat tevékenysége a tanórán kívüli programok szervezésére és lebonyolítására irányul. A szervezet egy pedagógus irányításával, a tanulók aktív részvételével működik. A pedagógus munkáját egy diákelnök segíti.

A diákönkormányzatban minden osztály egy tanulóval képviselteti magát.

Évente több rendezvény szervezésével igyekszünk színesebbé tenni az iskolában töltött időt.

Őszi papírgyűjtésünkkor-a tanulók szorgalmának és a lakosság segítségének köszönhetően-

minden évben jelentős összeggel gyarapítjuk a Diákönkormányzat bevételeit.

A novemberi Egészségvédő nap a testi és lelki egészség megőrzését segíti.

Vetélkedők során, játékos feladatokkal szereznek tanulóink ismereteket a helyes táplálkozásról és életmódról.

Meghívott vendégek által tartott érdekes előadásokkal, útibeszámolókkal is igyekszünk gyarapítani tanulóink ismereteit.

A decemberi télapóvárás főleg a kicsik számára jelent örömet, de a felsős tanulók is izgatottan várják a Mikulás ajándékát.

Az év talán legnagyobb szabású rendezvénye a diákok farsangi bálja. A jelmezfelvonulás után ki-ki a tombolán próbálhatja ki szerencséjét, majd következik a kifulladásig tartó tánc.

A Szülői munkaközösség és a Szülők támogatásának köszönhetően a farsang évről évre az egyik legsikeresebb programunk.

Tavasszal ismét megrendezzük a papírgyűjtést, mely általában az őszi sikerét is felülmúlja.

A gyermeknap kedvelt programja az akadályverseny és a „zsibvásár”, melynek során tanulóink játékos formában tanulnak meg bánni a pénzzel, miközben értékes tárgyak birtokába jutnak.

Szívesen ünnepeljük a gyermeknapot kirándulással, melynek során tanulóink megismerhetik hazánk természeti szépségeit, látnivalóit, de a közeli Burgenland nevezetességeit is felkeressük.

Hogy a tanév végén se szakadjunk el egymástól, nyári táborokat szervezünk diákjaink számára. A fürdés, a nyár örömei mellett kirándulások során szerzünk felejthetetlen élményeket. E táborok jó alkalmat kínálnak tanulóink alaposabb megismerésére és a köztük lévő baráti kapcsolatok erősítésére.

Kapcsolat

Cím

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.

E-mail cím

titkarsag@altisk-hegyko.sulinet.hu

Telefon

+36-99-/540-040

tovább

© 2011 | Fertő-táj Általános Iskola | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum

Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás