Bemutatkozás

1. Iskolánk tágabb környezete

Településünk a Fertő nádasokkal övezett partja felett emelkedő dombvonulat oldalán és tetején helyezkedik el, Soprontól 20, Fertődtől 10 km-re. Területe 26,83 km2, lakosainak száma 1560 fő.

Hegykő Ausztria felé három határátkelőhöz is közel fekszik; a Sopron-Fertőd Kistérséghez tartozik; a Fertő-Hanság Nemzeti Park részét képezi külterületének északi oldala. Az UNESCO 2001-ben a Fertő tó környékét világörökségi területté nyilvánította (Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj).

A falutörténethez hozzátartozik, hogy a 18. században az erősebb mezőgazdálkodás visszavetette a halászatot, és a falu földművelő jelleget kapott. A mai napig termelik a messze földön híres zellert és más zöldséget. ( Hegykői Zöldség Kft.)

1971-ben megnyílt a termálfürdő (SÁ-RA Termál Kemping és Panzió. (www.saratermal.hu), amelynek köszönhetően Hegykő üdülőfaluvá vált. Községünk lakói helyben, az idegenforgalomban, vállalkozásokban, a Mezőgazdasági Rt.-ben találnak munkát, de sokan dolgoznak a közeli városokban, illetve Ausztriában is.

Falunkban dinamikusan fejlődnek a kereskedelmi és a vendéglátó-ipari szolgáltatások, csatlakoztunk a Fertő menti kerékpárút – hálózathoz, mely szintén sok bel- és külföldi turistát vonz.

Látnivalók:

 • Szt. Mihály- templom (római katolikus, épült 1904-ben)
 • Szögesdrót – emlékhely (a régi határsáv területén)
 • Hősi kert (a megemlékezéseink színhelye)
 • Csipkeház

 

2. Rövid iskolatörténet

Iskolánk elődjeként a hatosztályos elemi népiskolát tekinthetjük, melyet az 1868-ban jogerőre emelt tankötelezettségi törvény értelmében alapítottak. Kezdetben a hat osztály tanítását egy tanító látta el. Az intézmény mint római katolikus egyházi iskola kezdte meg működését, és egyházi irányítás alatt maradt 1948-ig, az államosításig.

A hivatalos alapító okirat szerint iskolánkhoz először 1904-ben neveztek ki igazgatót, aki egyben a plébános is volt. Ekkor építették az 1903-ban lebontott régi templom helyére az egy emeletes, három tantermes, a kántortanítói lakást is magában foglaló iskolaépületet.

1904-től a 2. világháború végéig három tanerős volt az intézmény, három tanulócsoporttal, ún.”részben osztott” népiskolaként működött, egy tanteremben 50-60 tanulóval.

1920-ban kapta meg az igazgatói kinevezést Bolla Géza – községünk posztumusz díszpolgára –, aki 1925-ben megalapította a később országosan ismert, többszörösen kitüntetett hegykői vegyeskart.

A beíratott tanulók száma az 1943/44-es tanévben 215 fő volt, így nagy lett a zsúfoltság. 1946 szeptemberében hozzáfogtak a 8 osztályos általános iskola megszervezéséhez. Az államosítás után, 1948-tól pár évig dolgozók általános iskolája is működött az intézményben. Ekkor már hat nevelő tanított, köztük id. Eperjes Károly is, aki később az 1956-os forradalmi bizottság elnöke volt Hegykőn. Az 1949/50-es tanévtől folyamatosan bővítették az iskolát, több különálló épületben folyt az oktatás. 1954-től már a teljesen osztott általános iskola 8 tanulócsoportja 7 tanteremben tanult, az 1. és 2. osztályosok egymást váltva, délelőtt és délután.

Az 1961/62-es tanévben a tovább növekedett létszám miatt (297 fő) szükségessé vált egy új iskola építése. A felső tagozat az új, négy tantermes épületbe költözött, az alsó maradt a régi iskolában. 1977-ben a Községi Tanács úgy döntött, hogy a régi iskolaépületet nem újíttatja fel, hanem az ún. Levente Otthont alakítják át oly módon, hogy egy épületben tanulhasson az intézmény összes tanulója.

Az 1978/79-es tanévtől Hidegség és Fertőhomok valamennyi iskoláskorú gyermeke is a felújított, kibővített hegykői iskolába járt. A hegykői iskola körzeti iskolává fejlődött. A teljes „körzetesítés” után ebben a tanévben 219 a tanulók létszáma. 15 nevelő látta el az oktatásukat, 8 évfolyamon, 8 osztállyal, napközis és tanulószobás csoportokkal.

A régi grófi kastély épülete ad ma is helyet a község konyhájának (menza), mely az iskolások és az óvodások étkeztetését is ellátja. Az önkormányzatunk által fenntartott intézmény a felnőttek ebédeltetését is vállalja.

A napközi konyha szomszédos épülete a 20x40 m2-es, öltözőkkel, szertárhelyiségekkel, edzőteremmel, mosdókkal felszerelt szabványos tornacsarnokunk. A Hegykő, Fertőhomok, Hidegség községek által közösen építtetett létesítmény igény szerint nemcsak az iskolás és óvodás gyerekek, hanem minden korosztály igényeit kiszolgálja a tanítási időn kívül is, így felnőtt edzések, sportkupák, barátságos mérkőzések helyszíne is folyamatosan.

A tornacsarnokot 1991-ben adták át hivatalosan, és a 2006/2007-es tanévben újíttatta fel a hegykői Önkormányzat. Azóta 2009-ben a lelátókat is kibővítették.

1997-ben ünnepélyes keretek között az iskola gyermekkórusa felvette az intézmény egykori igazgató-karnagyának, Bolla Gézának a nevét.

2006-ban Hegykő Község Önkormányzata emléktáblát helyezett el az iskola falára id. Eperjes Károly, pedagógus kolléga tiszteletére, az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.

Az országunk határain túl is elismert egykori diákjaink: a bányaművelésben újat alkotó Állami- és Kossuth-díjas Dr. Zambó János; a kohómérnök Kossuth-díjas Zambó Pál; a meddőhányót hasznosító Kossuth-díjas Dr. Kulcsár Gyula és napjaink híres Kossuth- és Jászai-díjas színművésze, Eperjes Károly.

Iskolánk története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő-oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, az itt lakó és az ide beköltöző családok, gyermekek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

 

3. Iskolánk ma

A XXI. századra már jól felszerelt tantermekben, felújított épületben folytatódhatott a tanítás.

Mit jelentett ez?

 • Az iskola épületének tetszetős bevakolását, modern hőszigetelését.
 • Referenciaértékű fűtéstechnikát (2008).
 • Új nyílászárókat.
 • Korszerű, higiénikus, szabványos vizesblokkot WC helyiséggel, a mozgáskorlátozottaknak is.
 • Csoportszoba (ún. fejlesztőszoba) kialakítását, melyet a „nebulókuckó” névre kereszteltünk (2007).
 • Újonnan kialakított orvosi szobát.
 • Felújított udvari játszóteret, formatervezett szabadtéri padokkal, udvari pavilonnal.
 • Korszerű könyvtár- és informatikatermet, melyet folyamatosan bővítünk, fejlesztünk új gépekkel és új bútorzattal.

Intézményünk a Soproni Tankerületi Központ által fenntartott iskola.

Az új utcák kialakításával nőtt a lakosság száma is. Az iskola tanulói létszáma átlagosan 190 fő körüli, a férőhelyek kihasználtsága kb. 85%-os.

Az egész Fertő-part felé nyitottak vagyunk, a beiskolázási körzetünkön kívüli gyerekeket is szeretettel várjuk Jelenleg is járnak hozzánk Balfról, Sarródról, Fertődről, Fertőszéplakról, Fertőbozról stb.

A Fertő-parton élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagy mértékben eltér, ezért a nevelő és az oktatási munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését. Iskolánk ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA, és elnyerte az Akkreditált kiváló tehetségpont címet már második alkalommal.

 

4. Személyi feltételek

16 pedagógus dolgozik az intézményünkben, akik főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkeznek, és fogékonyak, nyitottak a korszerű pedagógiai módszerek iránt. Munkavégzésükre jellemző az igényes, színvonalas, tartalmas munka.

Szakos ellátottságunk a törvénynek megfelelő: 100%-os

Az intézmény irányítását az iskolaigazgató végzi. Az iskolavezetés az SZMSZ-ben rögzített módon működik, és ennek megfelelően működteti az intézményt. Tanulólétszámunk évfolyamonként változó, 24 fő körüli. Iskolánkban az oktató-nevelő munka 8 évfolyamon, 8 osztállyal, 3 napközis csoporttal és 1 tanulószobai csoporttal folyik. Minden osztálynak saját tanterme van, s ez otthonos légkör kialakítására ad lehetőséget.

Intézményünkben a nevelők munkáját egy fő iskolatitkár, egy gondnok és három fő takarító személyzet segíti.

Felvállaltuk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését is. A gyerekek fejlődési üteme eltérő, de önmagához képest mindegyik növendékünk jól halad a saját tantervének megfelelően.

 

5. Mit kínál még a gyerekeknek az iskolánk?

 • Az informatikateremben korszerű, folyamatosan lecserélt gépeken dolgozhatnak.
 • Szerkeszthetik a KAVICS című iskolaújságunkat szakköri kereteken belül.
 • Kölcsönözhetnek az önálló, újonnan bebútorozott iskolai könyvtárunkból.
 • Fúrhatnak, faraghatnak a tanműhelyünkben.
 • Megtanulhatnak főzni a tankonyhában.
 • A gyakorlókertünkben (SULIFARM) növényeket gondozhatnak.

 

Ünnepélyeink, hagyományaink:

 • Márton-napi felvonulás
 • Adventváró délután
 • Mikulás
 • Karácsonyi kirakodóvásár
 • Karácsonyi ünnepély
 • Farsangi bál diákoknak
 • Jelmezbál a szülői munkaközösség szervezésében
 • Gyereknap
 • Részvétel a Fertő-part Világörökség napján
 • Ballagás

 

6. Sportélet

Az egészségmegőrzés egyik lehetséges összetevője a rendszeres testmozgás. Iskolánkban lehetőséget biztosítunk a mindennapos testnevelésre. Az órarend szerinti testnevelési órákon kívül a délutáni kézilabdaedzéseken, a fociedzéseken, valamint a napközis csoportok foglalkozásain is terv a friss levegőn való tartózkodás és játék.

A 20x40 m2-es tornacsarnokunkat 3 éve újíttatta fel akkori fenntartónk, mely hagyományosan magas színvonalú edzések, versenyek, sportkupák, mérkőzések népszerű helyszíne.

Sportágak:

 • kézilabda
 • karate
 • akrobatikus rock and roll
 • modern tánc
 • labdarúgás
 • aikido

A tanév során az első és a második osztályosoknak szervezünk úszásoktatást a SÁ–RA Termálfürdőben, az ún. „vízipók”-program keretében testnevelésórák alatt.

 

7. Helyi szervezésű verseny

 • „TUD6NÁD” matematikai szaktárgyi verseny (a tankerület iskolái számára)

 

8. Emelt szintű matematika

Az iskolai tehetséggondozás fontos területe az emelt szintű matematika oktatása. 2001-től a negyedik osztály végén választhatnak tanítványaink: „normál” vagy emelt szintű csoportban folytatják-e matematikai tanulmányaikat. Az emelt szintű oktatás magasabb óraszámot és bővebb tananyagot jelent, jobban felkészít a középiskolai (gimnáziumi) továbbtanulásra.

 

9. Szakkörök, választható tárgyak, programok

 • Bevezettük a német nyelv mellett az angol nyelv oktatását is.
 • A „Maskara” diákszínpadunkkal minden évben benevezünk az országos Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztiválra.
 • A Bolla Géza gyermekkórusunkat ország-világ megismerhette már: többször szerepeltünk hazai és nemzetközi kórusversenyeken is. A cserekapcsolatunk a székelyföldi Gyermekfilharmóniával hosszú évek óta működik.
 • Évek óta a mindenkori hatodikosok vesznek részt az „erdei iskola” programon, ahol az erdő, a mező és a vízpart élővilágával ismerkednek meg a gyerekek.
 • Lehetőséget biztosítunk a színházlátogatásra is. A soproni Petőfi Színház rendszeres látogatói vagyunk a gyermek, illetve az ifjúsági bérletezéssel.
 • A természetjáró szakkörünk is egyre népszerűbb. A gyerekeink is büszkék a Fertő-partra, hiszen a Világörökség része vagyunk.
 • Rajzszakkörünk tagjai díszítik a zsibongónkat, és a meghirdetett rajzpályázatokra szorgalmasan beneveznek. Egy-egy díjazott mű kiállításon is szerepel.
 • A diákönkormányzat évente kétszer tart papírgyűjtési akciót az iskola javára. Szorgalmi idő alatt akadályversenyeket, kirándulásokat szervez.

 

10. Diákönkormányzat

A diákönkormányzat tevékenysége a tanórán kívüli programok szervezésére és lebonyolítására irányul. A szervezet egy pedagógus irányításával, a tanulók aktív részvételével működik. A pedagógus munkáját egy diákelnök segíti.

Évente több rendezvény szervezésével igyekszünk színesebbé tenni az iskolában töltött időt.

Őszi papírgyűjtésünkkor-a tanulók szorgalmának és a lakosság segítségének köszönhetően minden évben jelentős összeggel gyarapítjuk a diákönkormányzat bevételeit.

A novemberi Egészségvédő nap a testi és lelki egészség megőrzését segíti.

Vetélkedők során, játékos feladatokkal szereznek tanulóink ismereteket a helyes táplálkozásról és életmódról.

Meghívott vendégek által tartott érdekes előadásokkal, útibeszámolókkal is igyekszünk gyarapítani tanulóink ismereteit.

A decemberi Mikulás főleg a kicsik számára jelent örömet, de a felsős tanulók is izgatottan várják.

Az év talán legnagyobb szabású rendezvénye a diákok farsangi bálja. A jelmezfelvonulás után ki-ki a tombolán próbálhatja ki szerencséjét, majd következik a zene, a tánc… A szülők támogatásának köszönhetően a farsang évről évre az egyik legsikeresebb programunk.

Tavasszal ismét megrendezzük a papírgyűjtést, mely általában az őszi sikerét is felülmúlja.

Szívesen ünnepeljük a gyermeknapot kirándulással, melynek során tanulóink megismerhetik hazánk természeti szépségeit, látnivalóit, de a közeli Burgenland nevezetességeit is felkeressük.

Hogy a tanév végén se szakadjunk el egymástól, nyári táborokat szervezünk diákjaink számára. A fürdés, a nyár örömei mellett kirándulások során szerzünk felejthetetlen élményeket. E táborok jó alkalmat kínálnak tanulóink alaposabb megismerésére és a köztük lévő baráti kapcsolatok erősítésére.

 

Előzetes

tovább

Kapcsolat

Cím

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.

E-mail cím

titkarsag@altisk-hegyko.edu.hu

Telefon

+36-99-/540-040

tovább

© 2011 | Fertő-táj Általános Iskola | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum

Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás